In Vỉa Chuyển Nhiệt

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số: 02102021/LD-BT

 

Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Luật Thương mại nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

 

Hôm nay, ngày 02 tháng 10 năm 2021, chúng tôi gồm có:

In Vỉa Chuyển Nhiệt

 

BÊN BÁN: CÔNG TY TNHH SX TM DỆT MAY LÊ DƯƠNG

  • Địa chỉ: 71/7 Phú Thọ Hòa, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại:                                        Fax:
  • Mã số thuế: 0315223803
  • Số tài khoản cá nhân: Tại PGD:
  • Người đại diên: Bà DƯƠNG THỊ PHƯƠNG DUNG Chức vụ: Giám Đốc

Sau đây gọi tắt là Bên A

 

BÊN MUA: CTCP SẢN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI ANNAMCO

– Địa chỉ: 59/2 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

– Điện thoại:                                                    Fax :

  • Người Đại diện: Bà ĐỖ THỊ THANH TÂM Chức vụ: Giám đốc
  • Mã số thuế:
  • Chức vụ:

Sau đây gọi tắt là Bên B.

In Vỉa Chuyển Nhiệt

Sau khi bàn bạc, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng mua bán theo các điều khoản sau: